четвъртък, 7 май 2015 г.

БЛАГОТВОРНА ГОТВАРНИЦА НА ОТКРИТО В ЯМБОЛ

НЧ "Умение-2003" - гр. Ямбол с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта, подпрограма "Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи" организира Благотворна готварница на открито за гражданите на Ямбол, посветена на Деня на Европа - 
9 май, от 12.00 часа, гр. Ямбол ул. Йордан Йовков 23

Няма коментари:

Публикуване на коментар