сряда, 2 април 2014 г.

20 електронни сертификата от НЦЕМПИ за доброволци на “Умение-2003”

20 електронни сертификата бяха одобрени от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по реализирания от НЧ “Умение-2003” проект “Добровол-ческа работилница за идеи и изкуство”. Сертификатите са с персонални номера от Министерството на младежта и спорта и отразяват придобитите знания и умения от всеки доброволец от участието му в нашата инициатива.
На заключителна пресконференция по проекта младите хора споделиха, че участието им в този проект беше ценно културно и социално преживяване за тях, тъй като им даде им възможност чрез прилагане на формите на неформалното образование да придобият нови знания, умения и опит в сферата на доброволчеството. В организираните обучения и арт-ателиета младите хора усвоиха умения за дърворезба и дърводелство, запознаха се с успешните методи за представяне пред работодатели. Чрез личните си срещи с представители на занаятчийските сдружения и с ученици и преподаватели от Тревненската школа бяха стимулирани да повишат образованието си чрез включване в обучения за чираци.

четвъртък, 20 март 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ПИПЕР” ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ: Няма прост и грозен доброволец

 Няма прост доброволец. Всички, които познавам, са знаещи и можещи. Няма и грозни доброволци. Доброто разкрасява лицата им”. Това заяви председателят на Асоциация Български пипер” Георги Василев, който има 45 години стаж като доброволец, по време на организирания от читалище Умение-2003” дискусионен форум Доброволчеството – основа за професионална реализация на младите хора”. Инициативата е част от дейностите по проект Доброволческа работилница за идеи и изкуство”, финансиран от Национален център Европейски младежки инициативи” по Националната програма за младежта. 

неделя, 23 февруари 2014 г.

Проведе се обучение “Моята кариера”

Своя фирма за изкуство и идеи създадоха неформално младите хора по време на обучението „Моята кариера”. Разпределянето на постовете и отговорностите в нея беше извършено на конкурсен принцип, като за целта младежите трябваше да попълнят собственоръчно автобиография в европейски формат, да се явят на интервю пред двама изключително недоверчиви към доброволческия опит изпитващи. На въпроси от рода „Защо смяташ, че като си събирала доброволно отпадъци в Градския парк ще се справиш с работата в офиса?” и „Как в Доброволческата работилница оцениха, че имаш креативно мислене?” беше подложена дори кандидатката за чистачка.
По време на обучението лекторът Калоян Калиманов представи пред младите хора възможностите за повишаване на тяхната квалификация по програма „Младежка гаранция”, схемите „Ново начало”, „Аз мога повече”, „Развитие”, „Подкрепа за заетост” и др. Обсъдени бяха и изискванията за обучение като чирак, съгласно Закона на занаятите. В дискусията младите хора сами стигнаха до извода, че работодателите не са благодетели, пред които чинопоклонически трябва да свеждаме глави. Трудовите отношения са от двустранна изгода и в този смисъл двете страни  са равноправни. Затова още при избора на дадена позиция, трябва добре да проучим фирмата и нейната политика за кариерно развитие на служителите. Не си струва да кандидатстваме за работа при мениджър, който не търси мислещи работници, а хора-машини.   

вторник, 7 януари 2014 г.

ОБУЧЕНИЯТА ПО ДЪРВОДЕЛСТВО И ДЪРВОРЕЗБА ПРОДЪЛЖАВАТ

Ателиетата се провеждат два пъти седмично в създадената от добро-волците „Доброволческа работилница за идеи и изкуство”. С помощта на фасилитатора Костадин Иванов – професионален дърворезбар от Тревненс-ката школа, младите хора овладяват умения по рисуване на стилизирани фигури, рисуване на тези фигури върху глина и дърво, да пирографират, резбоват и оцветяват дървото. Изработват плочки със зодии, дъски за хляб, дървени лъжици, нощни лампи и други сувенири, които пренесоха в домове-те си. Имаха и 2 изнесени занятия в дърводелски цех, където се запознаха с машините за обработка на дърво и имаха възможност на професионалния дърводелски тезгях да шлифоват и лакират изработени от тях предмети.