сряда, 2 април 2014 г.

20 електронни сертификата от НЦЕМПИ за доброволци на “Умение-2003”

20 електронни сертификата бяха одобрени от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по реализирания от НЧ “Умение-2003” проект “Добровол-ческа работилница за идеи и изкуство”. Сертификатите са с персонални номера от Министерството на младежта и спорта и отразяват придобитите знания и умения от всеки доброволец от участието му в нашата инициатива.
На заключителна пресконференция по проекта младите хора споделиха, че участието им в този проект беше ценно културно и социално преживяване за тях, тъй като им даде им възможност чрез прилагане на формите на неформалното образование да придобият нови знания, умения и опит в сферата на доброволчеството. В организираните обучения и арт-ателиета младите хора усвоиха умения за дърворезба и дърводелство, запознаха се с успешните методи за представяне пред работодатели. Чрез личните си срещи с представители на занаятчийските сдружения и с ученици и преподаватели от Тревненската школа бяха стимулирани да повишат образованието си чрез включване в обучения за чираци.