Връзка с нас


Председател на читалищното настоятелство
Петьо Анастасов
Секретар
Дияна Бончева
Адрес: к-с "Златен рог" 2, ет.2
8600 гр. Ямбол
Телефон: 0882350957
Ел.поща: umenie2003@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар