понеделник, 29 октомври 2012 г.

Готова е Доброволческата работилница за идеи и изкуство

 Готова е вече Доброволческата работилница за идеи и изкуство в читалище „Умение-2003”. Чрез доброволен труд младите хора освежиха и ремонтираха предоставеното им от сдружението помещение. Материалите бяха осигурени със средства по проект „Доброволческа работилница за идеи и изкуство”, финансиран от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”.

Тази дейност се превърна в занимателен уъркшоп за участниците в проекта, като им се даде възможност да украсят стените и прозорците в цветове по техен избор, да изработят с ръчен труд рекламно-информационни пана, където с рисунки с маслени бои или фотоси се представят различните дейности по проекта и инициативите на сдружението.
Сдружението предостави за „работилницата” столове, компютър, принтер, но самите работни маси също бяха изработени от участниците в проекта. В помещението беше отреден и специален кът за изработени от доброволците сувенири.
Предстои  подреждането и на „битов” кът за събраните чрез доброволен труд от различните клубове престилки от народни носии, пръстени чинии, чаши и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар