четвъртък, 6 септември 2012 г.

Предстояща пресконференция

От 1 септември 2012 г. читалище “Умение-2003” започна реализацията на проект “Доброволческа работилница за идеи и изкуство”- ІІ. Инициативата на младите доброволчески екипи на читалището се финансира от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”.
Подробности за предвидените дейности очаквайте на пресконференция на 11 септември 2013 г., от 10.30 часа в залата на ул. Търговска 2 в Ямбол, ет.2

Няма коментари:

Публикуване на коментар